Mediácia a riešenie mimosúdnych sporov
Vymáhanie pohľadávok | Zakladanie spoločností | Vrátenie daní z UK
Založenie SRO ONLINE
Kúpa, predaj, prenájom bytu, domu, pozemku

Mediácia profesionálnym mediátorom

rodinné konflikty, rozvody, susedské spory, spory v pracovnej oblasti, obchodné spory, ekologické spory, školské konflikty

Mediácia je flexibilnejší, menej formálny, rýchlejší, menej nákladnejší spôsob riešenia sporov a hlavne, presúva ťažisko rozhodovacej moci z iného subjektu na samotných účastníkov sporu, čím sa účastníci sporu stávajú priamo zodpovední za výsledok, ku ktorému sa mediáciou dospeje. Ide o spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany. Definitívnym výsledkom mediačného procesu by mala byť dohoda, ktorú vnímajú obe sporové strany pozitívne, t.j. ako svoju výhru.

Rozvod manželstva. Rozviesť vás môže len súd. Ale aby ste predišli zdĺhavému, zväčša bolestnému súdnemu procesu, skúste najprv využiť služby mediátora. Mediátor vám pomôže dohodnúť sa s partnerom na všetkých praktických veciach, ktoré s rozvodom úzko súvisia. Či už je to dohoda o výchove detí alebo rozdelenie majetku. Okrem výraznej úspory času a financií vám mediácia prinesie dohodu, ktorá je záväzná.